ofertes EMPRESES
Serveis > Empresa familiar
PRESENTACIÓ
Majoritàriament les empreses de la demarcació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls són pimes familiars, els seus empresaris, en diverses ocasions ens han manifestat la necessitat d'adquirir coneixements sobre com afrontar el repte que els suposarà la successió en la propietat, en el govern i en la direcció a les seves empreses, conservant la unitat de la família i garantint la continuïtat de l'empresa.

Així doncs, per donar resposta a aquestes Famílies Empresàries, des de la nostra Cambra hem impulsat la creació del programa d'ÀREA DE CONTINUÏTAT DE L'EMPRESA FAMILIAR amb els següents objectius:

  • INFORMAR i FORMAR sobre els reptes, les problemàtiques, els instruments i les oportunitats que la relació Família – Empresa, suposa per a les Pimes Familiars.
  • SENSIBILITZAR a les Pimes Familiars i als membres de les seves famílies empresàries sobre la importància d'aquesta relació de cara a la continuïtat dels seus negocis.
  • RECORDAR i INSISTIR sobre la necessitat de que la Família Empresària s'organitzi i estructuri, permetent així, crear una cultura que afavoreixi la relació Família – Empresa, d'una manera ordenada i constructiva.
  • FOMENTAR mitjançant les diferents actuacions que el programa té previst, la continuïtat de les empreses familiars electores, destacant la importància de la Planificació de la Successió.
Per aconseguir els objectius que es pretenen, en l'ÀREA DE CONTINUÏTAT DE L'EMPRESA FAMILIAR es programen tres tipus d'activitats:

  • Formació Presencial dirigida a tots els membres de la família empresària, encara que no treballin a l’empresa.
  • Tutories individualitzades com a complement a les sessions presencials.
  • Dedicar un apartat a la nostra pàgina web, on les empreses familiars pugueu trobar informació específica per ampliar els aspectes que es vagin treballant a les sessions formatives. Aquesta informació en forma d’escrits i articles, com també diversos tests objectius, s’anirà ampliant periòdicament.
Amb aquest nou servei la Cambra de Valls vol ser un referent a la nostra comarca per a les seves empreses familiars, vol donar-los el suport perquè continuïn en el temps, perquè realitzin amb èxit els seus relleus generacionals i perquè entre tots fem més fort el teixit empresarial de Catalunya.

Marcel·lí Morera Figuerola
President de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls

ACTIVITATS
Com a part del Programa de l’Àrea de Continuïtat de l’Empresa Familiar que la Cambra de Valls posa a disposició de tots els Empresaris Familiars, us presentem les diferents activitats presencials que periòdicament anem organitzant amb una clara voluntat formativa i informativa.

Diagnosi de continuïtat de la PIME familiar en l'actual crisi econòmica financera (maig 2009) Com millorar la gestió dels processos industrials a la PIME (febrer 2008) Gestió de la comunicació i resolució del conflicte a la família empresària (maig 2006) La Comunicació a la Família Empresària (juliol de 2005) Òrgans de Direcció i Govern a l'Empresa Familiar (maig de 2005) Aspectes Fiscals i Laborals lligats a la Successió (18 de novembre de 2004) La Planificació de la Successió a l'Empresa Familiar (juny de 2004) L'Empresa Familiar: Quan pares i fills treballen plegats (6 de maig de 2004) Sessió de Presentació (6 de maig de 2004)
01/08/19
LES CAMBRES DE VALLS I BARCELONA TREBALLARAN JUNTES
Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona i Josep M Rovira, president de la Cambra de Valls, es va reunir a Valls.     A la reunió mantinguda el passat dimecres 31 de juliol a la Cambra de...
Llegir més
27/07/19
Reunió operativa amb el president de la Cambra de Comerç de Sabadell.
El dimecres dia 24 de juliol, Ramon Alberich, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell es va reunir a la Cambra de Comerç de Valls amb el president Josep M Rovira.      La reunió es va...
Llegir més