Si no pot visualitzar aquesta newsletter correctament, faci clic aquí

Newsletter
29
ABR
2019
Num
71
Curs: PREVENCIÓ LEGIONEL.LA - inici dimarts 7 de maig

Curs: PREVENCIÓ LEGIONEL.LA - inici dimarts 7 de maig Manteniment higiènic sanitari d'instal.lacions de risc davant la Legionel.la. El curs respon a l'establert al RD 865/2003, de 4 de juliol, article 13, que en relació amb la formació de legionel.la, obliga a tots i a totes, titulars de le instal.lacions a que siguin responsables i portin a terme els programes de manteniment periòdic que inclouen les millores estructurals i funcionals de les instal.lacions, així com el control de la qualitat microbiològica i fisio-química de l'aigua.

Des de la Cambra de Comerç de Valls i el grup Cief de Reus, estem organitzant aquest curs :

- Curs de Certificació Oficial de la Legionel.la - 25 hores - i es realitzarà els dimarts i dijous del mes de maig, en l'horari de 15:00 a 20:00 hores
- Curs de Renovació de la Certificació Oficial de la Legionel.la - 10 hores - i es realitzarà el dimarts 7 i el dijous 9 de maig de 15:00 a 20:00 hores,

Per a més informació es poden dirigir al departament de Formació de la mateixa Cambra de Comerç de Valls, al tel. 977 600 909 o bé per correu electrònic a : formacio@cambravalls.com

Més informació aqui
Curs: COMPTABILITAT AVANÇADA PLA GENERAL COMPTABLE - inici dimecres 8 de maig

Curs: COMPTABILITAT AVANÇADA PLA GENERAL COMPTABLE - inici dimecres 8 de maig L'objectiu del curs es d'aprender amb certa profunditat el funcionament dels comptes segons la normativa del PGC, els principis de comptabilització comptable i les diferències amb les taules fiscals aprovades per l'AEAT, comptabilitatzar l'Impost de Societats, confeccionar perfectament els comptes anuals, incloent balanç de pèrdues i guanys, memòria, estat de canvis en el patirmoni net, ...

Aquest curs va dirigit a les persones que coneguin la comptabilitat bàsica, estudiants, personal, administratius o tota aquella persona que vulgui aprofundir en el PGC

Per a més informació us podeu adreçar al departament de formació de la Cambra de Comerç de Valls, al Tel. 977 600 909 o bé per correu electrònic a : formacio@cambravalls.com

Més informació aqui
Curs: OPERADOR/ES DE CARRETONS ELEVADORS - Frontal i Retràctil - inici dimarts 14 de maig

Curs: OPERADOR/ES DE CARRETONS ELEVADORS - Frontal i Retràctil - inici dimarts 14 de maig La Cambra de Comerç de Valls juntament amb el grup Cief, organitzem aquest curs d'operadors/es de carretons elevadors frontal i retràctil, per aquells/aquelles treballadors/treballadores que tinguin la necessitat d'obtenir el carnet homologat de conducció de carretons.

Es durà a terme els dies: dimarts 14 de maig (teoria) i els dies dimecres 15 i dijous 16 de maig (pràctiques)

Aquest curs és bonificable el 100% per a treballadors actius, per autònoms i treballadors/es en situació d'atur, se'ls hi aplica un descompte.

Per més informació us podeu dirigir al departament de formació de la Cambra de Comerç de Valls, al telèfon 977 600 909 o bé per correu electrònic valls@cambravalls.com

Més informació aqui
Curs: PLATAFORMES ELEVADORES DE PERSONAL - inici dilluns 20 de maig

Curs: PLATAFORMES ELEVADORES DE PERSONAL - inici dilluns 20 de maig La Cambra de Comerç de Valls juntament amb el grup Cief, organitzem el curs de Plataformes Elevadores de Personal, per a donar a conèixer les condicions exigibles als operadors que hagin de manejar plataformes elevadores, ús i maneig definits en la UNE 58923

Aquest curs és bonificable el 100% per a treballadors actius, per autònoms i treballadors/es en situació d'atur, se'ls hi aplica un descompte.

El durs es realitzarà el dies: dilluns 20 de maig (teoria) de 15:30 a 19:30 h. i dimecres 22 de maig (pràctica) de 15:30 a 19:30 h.

Per més informació us podeu dirigir al departament de formació de la Cambra de Comerç de Valls, al telèfon 977 600 909 o bé per correu electrònic valls@cambravalls.com

Més informació aqui
PLA D'ACCIÓ INTERNACIONAL DE LES CAMBRES 2019

PLA D'ACCIÓ INTERNACIONAL DE LES CAMBRES 2019 La internacionalització empresarial és un objectiu prioritari per les cambres catalanes. I per aquest motiu presentem el calendari del Pla d'Acció Internacional de les Cambres de Comerç de Catalunya (PAI)

El PAI 2019 s'ha fet a partir de l'anàlisi de la situación económica acutal (tant a Catalunya com a al aresta del món), del potencial de les empreses catalanes per posicionar-se als diferents mercats i de les directrius de les polítiques comercials española i catalana.


Més informació aqui
MISSIÓ INVERSA VI I CAVA A VALLS - Dimecres 25 i Dijous 26 de setembre

MISSIÓ INVERSA VI I CAVA A VALLS - Dimecres 25 i Dijous 26 de setembre La Cambra de Comerç i Indústria de Valls, organitza una missió comercial inversa del sector de vins i caves, amb l'objectiu de portar a 5-7 importadors en total d'Alemanya i Països Baixos per a que es reuneixin a Valls amb empreses catalanes i es pugui arribar a acords de compra-venda.

La missió es durà a terme els dies, dimecres 25 i dijous 26 de setembre, al matí, de 10 a 14 h. Tarda lliure per a visites a empreses.

El perfil dels importadors, com cada any, respondrà al de petita/mitjana empresa, que busqui producte de qualitat i valor afegit.

Les empreses interessades hauran d'omplir un formulari d'inscripció, així com fer arribar a la Cambra, una presentació i un catàleg dels seus productes en anglès.


Per a més informació dirigir-se al departament de comerç exterior al tel. 977 600 909 o bé per correu electrònic a internacional@cambravalls.com

Més informació aqui