Òrgan de govern

La Cambra està dirigida per un grup d’empresaris de la demarcació, elegits per tots els electors de la Institució, cada quatre anys democràticament, que formen el Ple, que és l’òrgan que marca els objectius a cobrir.

  1. El Ple escull el President i el Comitè Executiu. El Ple s’articula en comissions de treball, l’objectiu del qual és analitzar d’aprop els problemes dels sectors d’interès econòmic i social.
  2. El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió i administració de la Cambra. Està format pel President, el Vice-president, el Tresorer i quatre membres del Ple.
  3. El President ostenta la representació de la Cambra, és el responsable de l’execució de tots els acords presos pel Ple.
  4. Un grup d’empleats i tècnics, al front del qual es troba el secretari general, s’ocupen de la seva posta en marxa i compliment.
També et pot interessar