Lloguer d’instal·lacions

La Cambra compta amb sala d’actes, sales de reunions i aules de formació que poden ser utilitzades per les empreses per dur a terme reunions de treball, presentacions i actes diversos. Les sales i aules climatitzades, es poden equipar amb material divers: retro-projector, canó de transparències, televisió, vídeo,..

Aquest material també està disponible per a lloguer per separat.

LLOGUER AULES : CONDICIONS SERVEIS GENERALS

  1. Lloguer PC 20 €/hora
  2. Lloguer aules 16 €/hora
  3. Lloguer Canó de Projector 70 €
  4. A totes les tarifes s’afegeix l’IVA vigent
  5. Es facturarà mínim una hora

 

LLOGUER SALES : CONDICIONS SERVEIS GENERALS

  1. Lloguer PC 20 €
  2. Lloguer Canó de Projector 70 €
  3. A totes les tarifes s’afegeix l’IVA vigent
  4. Es facturarà mínim una hora
També et pot interessar