Veient la categoria

Serveis Cambra

Diagnòstics d’Innovació Comercial (2020)

Programa de Comerç Minorista- Diagnòstic d'innovació comercial. Convocatòria 2020. Amb l’assessorament de la Cambra de Valls, en el marc del Programa de Suport al Comerç, pots disposar d’una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del teu comerç, per tal d’identificar els punts forts i febles del negoci i elaborar un informe gratuït amb recomanacions que potenciïn la competitivitat de…
Llegeix més...

Coronavirus

<!----> Actualització documents (25 de maig de 2020) 1- Cambra de Comerç de Valls: 20-05-2020 - Conferència Àngel Segarra de Roca Junyent: MESURES FISCALS A TENIR EN COMPTE PER IMPULSAR LA REPRESA DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DESPRÉS DEL COVID 19. 02-04-2020 - La Cambra fa una crida a pimes i autònoms perquè demanin l’ajornament d’impostos i garantir així un mínim de…
Llegeix més...

Llistats i cens d’empreses

Facilitem informació bàsica d´empreses per poder identificar i localitzar nous clients, realitzar cerques i segmentacions per preparar campanyes de màrqueting, buscar nous proveïdors i conèixer millor a la seva competència,... Llistat públic d’empreses de la demarcació de Valls i l’Alt Camp. Llistat d’empreses a mida, per sectors i tipologia d’empresa, de qualsevol part del territori…
Llegeix més...

Servei d’optimització energètica

El Servei de Prediagnòstic Energètic inclou: Anàlisi energètica dels consums i costos energètics. Definició dels ratis energètics de l’empresa i comparativa amb els ratis d’empreses de tipologia similar. Eficiència tarifària (optimització de contractació energètica); situació del subministrament i contractació energètica, potència contractada, energia reactiva, distribució percentual…
Llegeix més...

Servei de tramitació d’ajuts energètics

(PRESSUPOST) Inclou: Assessorar sobre les opcions de subvenció a les que pot optar el seu projecte, a nivell municipal, autonòmic, nacional o europeu, així com les limitacions i compromisos que comporta la seva concessió per a l’empresa. Elaboració de la documentació tècnica, econòmica i administrativa necessària per sol·licitar la subvenció. Tramitació de la subvenció: presentació…
Llegeix més...

Servei de gestió energètica

(PRESSUPOST) Monotorització mensual del consum energètic mitjançant el seguiment de les factures (consum i cost), es verifiquen els preus signats i alertes davant excessos i desviacions; Comunicats mensuals d’estat i seguiment. A final del servei es realitzarà un informe final. Informació de subvencions en l’àmbit energètic. Seguiment dels principals ratis energètics de l’empresa i es…
Llegeix més...

Servei de contractació energètica

(PRESSUPOST) Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat.Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats…
Llegeix més...

Punt d’assessorament energètic

(GRATUÏT) La Cambra com a entitat col·laboradora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ofereix a les empreses gratuïtament un servei d’assessorament energètic amb l’objectiu d’informar i orientar les empreses cap a una optimització del seus recursos amb la gestió eficient de l’energia (contractació de l’energia, legislació i normativa, ajuts...) La Cambra també organitza jornades…
Llegeix més...

Eficiència energètica

La Cambra de Comerç de Valls us assessora i us ofereix una línia de serveis orientats a donar-vos suport en la millora de l’eficiència energètica i reduir costos. Avantatge que us oferim, tenim un criteri independent, no ens trobem lligats amb cap comercialitzadora energètica de mercat lliure, ni amb cap fabricant, ni tecnologia existent. Beneficis per l’empresa. Reducció de costos…
Llegeix més...

Convenis amb entitats bancàries

Serveis financers i avantatges pels socis de la Cambra La Cambra de Comerç de Valls té signats diferents convenis amb les entitats bancàries més prestigioses que van des de descomptes en serveis, préstecs i crèdits amb condicions favorables, sistemes de pagament electrònic, internet, etc. Per a més informació contacteu amb: Joan M. Mariné Rofes Departament de…
Llegeix més...

Lloguer d’instal·lacions

La Cambra compta amb sala d'actes, sales de reunions i aules de formació que poden ser utilitzades per les empreses per dur a terme reunions de treball, presentacions i actes diversos. Les sales i aules climatitzades, es poden equipar amb material divers: retro-projector, canó de transparències, televisió, vídeo,.. Aquest material també està disponible per a lloguer per separat. LLOGUER…
Llegeix més...

Àrea de l’Empresa Familiar

ÀREA DE CONTINUÏTAT DE L'EMPRESA FAMILIAR Presentació Majoritàriament les empreses de la demarcació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls són pimes familiars, els seus empresaris, en diverses ocasions ens han manifestat la necessitat d'adquirir coneixements sobre com afrontar el repte que els suposarà la successió en la propietat, en el govern i en la direcció a les seves…
Llegeix més...

Creació d’empreses

T'ajudem a fer el teu pla d'empresa El pla d'empresa és una eina de reflexió que t'ajudarà a conèixer profundament els aspectes fonamentals del teu futur negoci i del mercat al qual et dirigeixes, abans d'iniciar la teva nova activitat. Aquest treball et permetrà prendre decisions més encertades a l'hora de tirar endavant la creació de la teva empresa, definir el producte o servei que…
Llegeix més...