Si no pot visualitzar aquesta newsletter correctament, faci clic aquí

Newsletter
13
GEN
2018
Num
57
MISSIÓ INVERSA VI i CAVA 2018 - 9 i 10 de maig

MISSIÓ INVERSA VI i CAVA 2018 - 9 i 10 de maig La Cambra de Comerç de Valls, organitza una missió comercial inversa del sector vins i caves, amb l'objectiu de portar a 5-6 importadors d'EEUU, Rep. Txeca i Alemanya per a que es reuneixin a Valls amb empreses catalanes i es pugui arribar a acords de compra-venda.

La missió es durà a terme els dies dimecres 9 i dijous 10 de maig, al matí, de 10 a 14 h. El perfil de l'empresa importadora és una empresa petita-mitjana que busqui producte de qualitat i diferenciat.

Per a més informació dirigir-se al departament de comerç exterior al tel. 977 600 909 o bé per correu electrònic a internacional@cambravalls.com

Més informació aqui
FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: Carretons elevadors i seguretat en treballs en alçada - inici 20 de febrer

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: Carretons elevadors i seguretat en treballs en alçada - inici 20 de febrer Des de la Cambra de Comerç de Valls i el grup Cief, s'organitza aquests tres cursos, de riscos laborals de:

- Carretons Elevadors amb inici el dimarts 20 de febrer
- Seguretat en Treballs en alçada amb inici el dijous dia 1 de març

Aquests cursos són bonificables els 100% i amb descomptes per a persones treballadores en situació d'atur i autònoms.

Per a més informació us podeu dirigir al departament de Formació al telf. 977 600 909 o be per correu electrònic a valls@cambravalls.com

Més informació aqui
B-LEARNING - En l'ensenyament d'Idiomes - inici 20 de febrer

B-LEARNING - En l'ensenyament d'Idiomes - inici 20 de febrer El B-Learning o Blended learning o formació híbirda, permet integrar en l'ensenyament d'idiomes, l'aprenentatge presencial i no presencial mitjançant l'ús de les tecnologies. Aquesta combinació de metodologies permet a l'alumne molta flexibilitat, quant a temps i lloc de dedicació, adaptant-les a les seves necessitats formatives i a les seves preferències d'aprenentatge.

Aquesta formació es compagiran 3 modalitats formatives:
-Formació presencial
-Formació on line
-Meeting Point general

i repartit en dos mòduls, que els alumnes es poden inscriure mòdul per mòdul o curs sencer.


Per a més informació es poden dirigir als departaments de comerç exterior i/o formació al telf. 977 600 909 o a través dels correus electrònics internacional@cambravalls.com valls@cambravalls.com


Més informació aqui
FISCALITAT: Impostos de Societats - inici el 5 de març

FISCALITAT: Impostos de Societats - inici el 5 de març La Cambra de Comerç de Valls, organitza aquest curs sobre l'Impost de Societats, en que s'ensenyarà a confeccionar adequadament l'impost de societats (per a PYME's), excloent els grups de societats i situacions que per a la seva especialitat no es donen habitualment en l'entorn empresarial en general.

Requisits per a participar: tenir coneixements bàsics sobre tributació i coneixements sòlids de comptabilitat i Pla General Comptable. Conèixer i entendre perfectament el procès comptable, els comptes anuals amb els documents incorporats, conèixer les diferències entre comptabilitat i fiscalitat que poden sorgir de les amortitzacions, leasing, provisions, exitències i altres fets econòmics.

La durada del curs és de 20 hores amb inici el dilluns dia 5 de març, i es realitzarà els dies de la setmana els dilluns i dimecres de les 17:00 a 21:00 hores

Per a més informació es poden dirigir al departament de formació de la Cambra de Comerç de Valls, al correu electrònic formacio@cambravalls.com o bé per telèfon al 977 600 909


Més informació aqui
PLA D'ACCIÓ INTERNACIONAL DE LES CAMBRES 2018

PLA D'ACCIÓ INTERNACIONAL DE LES CAMBRES 2018 La internacionalització empresarial és un objectiu prioritari per les cambres catalanes. I per aquest motiu presentem el calendari del Pla d'Acció Internacional de les Cambres de Comerç de Catalunya (PAI)

El PAI 2018 s'ha fet a partir de l'anàlisi de la situación económica acutal (tant a Catalunya com a al aresta del món), del potencial de les empreses catalanes per posicionar-se als diferents mercats i de les directrius de les polítiques comercials española i catalana.

Durant el 2018 cal aprofitar qualsevol oportunitat de negoci a l'exterior que es presenti. Es per això que les cambres catalanes han volgut centrar el seu esforç en la internacionalització empresarial, elaborant un Pla que ofereix a totes les empreses l'oportunitat d'accedir a les accions promocionals organitzades.

Esntrant a la página web de la Cambra de Comerç de Valls, hi trobareu el link de PAICambres

Més informació aqui